Soms loopt het allesbehalve op rolletjes binnen jouw organisatie. De werkdruk is hoog, mensen klagen en zitten steeds vaker thuis. Herkenbaar? Natuurlijk doe je er alles aan om deze problemen op te lossen en het gedrag en de veranderbereidheid van mensen om te buigen. Met individuele ondersteuning en inhouse trainingen hoop je weer grip te krijgen op de situatie.

Brandjes blussen

Ondanks al jouw inspanningen blijft het in de praktijk toch vaak brandjes blussen en pleisters plakken. Waarom? Voor een structurele oplossing is het belangrijk om eerst de oorzaken van problemen helder te hebben. Vaak liggen deze bij de medewerkers én de organisatie. Als organisatiespecialist help ik je om knelpunten in kaart te brengen, prioriteiten te stellen en om oplossingen te formuleren en samen te realiseren.

Oorzaken van problemen

Hoe ontstaan problemen binnen een organisatie? De oorzaken zijn divers. Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende vragen:

  • Is jullie organisatiestructuur ondersteunend aan jullie doelstellingen?
  • Zorgt de leiding voor de juiste aansturing en werksfeer?
  • Zitten de directieleden op één lijn?
  • Is er voldoende afstemming en verbinding tussen medewerkers onderling?
  • Is jullie samenwerking en communicatie effectief?

Wat de oorzaken van problemen ook zijn, oplossingen vinden en faciliciteren is in eerste instantie de verantwoordelijkeid van de directie.  

Organisatieverbetering van binnenuit

Headson is gespecialiseerd in organisatieverbetering van binnenuit. Uitgangspunt is dat je gestelde doelen eerder bereikt wanneer werknemers (en directie) verantwoordelijkheid nemen op basis van vooraf gemaakte afspraken. Deze gaan over processen en structuren maar ook over gewenst gedrag. Omdat beide aspecten belangrijk zijn voor de organisatieperformance en nauw met elkaar samenhangen, is het essentieel om ze ook bij verandermanagement niet los van elkaar te zien.

Volgorde van bouwstenen

Bij het inrichten en verbeteren van een organisatie is de volgorde van de bouwstenen belangrijk. Structuren en processen die ondersteunend zijn aan de doelstellingen vormen het fundament. Is de organisatiestructuur op orde maar lukt het niet om de situatie te veranderen en de organisatie in beweging te krijgen? Dan ligt de focus op het gewenste gedrag. Soms is er sprake van vraagstukken op beide gebieden. Het zorgvuldig analyseren van de bestaande situatie en de verbetermogelijkheden is belangrijk voor de uitkomst van het verandertraject. Daarom besteed ik hier veel aandacht aan zónder te verzanden in lijvige rapporten.

Natuurlijk is de weg van de huidige naar de gewenste situatie voor iedere organisatie anders. Headson helpt je om dit traject zo effectief mogelijk af te leggen. Hiervoor ontwikkelde ik een pragmatische aanpak en een compleet aanbod van producten en diensten.

Betrokkenheid van werknemers

Belangrijk voor effectief verandermanagement is het creëren van draagvlak bij werknemers. Daarom betrek ik medewerkers in een vroeg stadium bij het proces. Tijdens interviews stel ik hun beleving centraal en bespreek ik wat er in hun ogen goed gaat en wat ze nodig hebben om betere resultaten te behalen. Werknemers geven zo input voor de veranderagenda en krijgen meer vertrouwen in het veranderproces. Omdat mensen meer vertellen aan een onafhankelijke derde neem ik deze interviews zelf af. Met meerdere visies op de werkelijkheid voorkom je ook dat bedrijfsblindheid een rol speelt bij het bepalen van de huidige organisatieperformance en kansen om deze te verbeteren.

Meteen aan de slag?

Zoek jij ook structurele oplossingen voor de performancevraagstukken binnen jouw organisatie? Kies dan voor organisatieverbetering van binnenuit. De eerste stap? Een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking. Dan gaan we meteen aan de slag om kansen voor jouw organisatie in kaart te brengen. Speciaal hiervoor ontwikkelde ik de Grow5-tool.

Neem contact met mij op voor meer informatie of om een datum te plannen.