Hoe zou jij de bedrijfscultuur binnen jouw organisatie omschrijven? Vind je dit een lastige vraag? Laat ik hem anders stellen. Wat vinden jij en jouw collega’s belangrijk in de onderlinge samenwerking en de benadering van klanten en externe leveranciers? Normen en waarden die je gezamenlijk onderschrijft en in praktijk brengt, betekenen veel voor het welbevinden van medewerkers en de prestaties van jouw organisatie.

De voordelen van een bedrijfscultuur

Het formuleren van de gewenste bedrijfscultuur is een belangrijke bouwsteen bij organisatieverbetering van binnenuit. Met een heldere bedrijfscultuur die door iedereen onderschreven wordt, stuur je de keuzes en beslissingen van jouw medewerkers. Het werkt dus zelfregulerend. Met een positieve bedrijfscultuur creëer je ook een fijne werksfeer en zorg je voor een positieve uitstraling en herkenbaarheid richting externe partijen.

Als organisatiespecialist help ik je om jouw bedrijfscultuur concreet te maken en door te voeren in jouw organisatie.

Bedrijfscultuur als smeerolie

Het ontbreken van duidelijk omschreven en gezamenlijke normen en waarden heeft niet per definitie gevolgen voor jouw organisatieperformance maar laat wel ruimte voor ongewenste ontwikkelingen. Verschillen in klantbenadering en serviceniveau bijvoorbeeld zorgen voor minder herkenbaarheid en vertrouwen bij afnemers. Pesterijen op de werkvloer maken de werksfeer onveilig en negatief en dit werkt overal in door. Een heldere bedrijfscultuur die door iedereen gedragen wordt werkt als smeerolie en maakt jouw organisatie slagvaardiger en succesvoller.

Referentiekader

Een duidelijke bedrijfscultuur is een praktisch en waardevol referentiekader voor leiders, medewerkers, klanten, leveranciers en anders stakeholders. Het maakt het eenvoudiger om nieuwe medewerkers of samenwerkingspartners te beoordelen. Omdat je heel bewust bent van jullie kernwaarden en hoe jullie werken weet je sneller of nieuwe mensen en partijen bij jullie organisatie passen.

Bedrijfscultuur en organisatieverbetering

Wat is een goed moment om met jullie bedrijfscultuur aan de slag te gaan? Wanneer je de indruk hebt dat specifiek gedrag van werknemers de prestaties van jouw organisatie in de weg staan is het goed om eerst naar jullie organisatiestructuur te kijken. Hebben jullie alle rollen gedefinieerd die nodig zijn om jullie doelstellingen te behalen en denken jullie werknemers hier ook zo over? Hebben medewerkers duidelijke verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden en faciliteren jullie hen bij het leveren van een optimale bijdrage?

Pas wanneer jullie organisatiestructuur ‘staat’ en medewerkers betrokken zijn bij de inrichting en ontwikkeling van de organisatie is het effectief om jullie bedrijfscultuur onder de loep te nemen.

Betrokkenheid van werknemers

Belangrijk voor effectief verandermanagement is het creëren van draagvlak bij werknemers. Daarom betrek ik medewerkers in een vroeg stadium bij het proces. Tijdens interviews stel ik hun beleving centraal en bespreek ik wat er in hun ogen goed gaat en wat ze nodig hebben om betere resultaten te behalen. Werknemers geven zo input voor de veranderagenda en krijgen meer vertrouwen in het veranderproces. Omdat mensen meer vertellen aan een onafhankelijke derde neem ik deze interviews zelf af. Met meerdere visies op de werkelijkheid voorkom je ook dat bedrijfsblindheid een rol speelt bij het bepalen van de huidige organisatieperformance en kansen om deze te verbeteren.

Bedrijfscultuur in kaart brengen

Meteen aan de slag?

Waar staan jullie als organisatie en welke aspecten hebben aandacht nodig? Ben je benieuwd naar de antwoorden? Ik help ondernemers en directeuren om stap voor stap de prestaties van hun organisatie te verbeteren. Dat begint met een vrijblijvende kennismaking. Dan gaan we meteen aan de slag om kansen voor jouw eigen organisatie in kaart te brengen. Speciaal hiervoor ontwikkelde ik de Grow5-tool.

Neem contact met mij op voor meer informatie of om een datum te plannen.

Meer grip op jouw organisatie?

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse headline en ontvang gratis het e-book ‘5 tips voor meer grip op organisatie-performance’.