Website

Cookies

Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van websitebezoekers, zoals in welke taal zij de website willen lezen. Andere cookies gebruiken we niet.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van headson bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Headson heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via headson verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

headline

We maken gebruik van het e-mailadres en de voornaam die je hebt opgegeven voor het sturen van onze headline. Als je geen mails meer wilt ontvangen, kun je je onder elke mail makkelijk afmelden.

Algemeen

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Headson verwerkt persoonsgegevens van je als je gebruik maakt van onze diensten, en/of als je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons hebt verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres(sen), KvK- en bankgegevens, IP-adres, geboortedatum (als je deze zelf verstrekt hebt of deze op te vragen is bij de Kamer van Koophandel).

Waarom headson gegevens nodig heeft

Wij verwerken jouw contactgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als je telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken als we een met jou gesloten overeenkomst van opdracht uitvoeren, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening, of om met wederzijds goedvinden incidenteel contact te onderhouden.

Hoe lang headson gegevens bewaart

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Als een specialist die voor ons werkzaam is betrokken is bij de uitvoering van een overeenkomst die wij met jou hebben, verstrekken wij hem of haar alleen de noodzakelijke persoonsgegevens om die opdracht goed uit te kunnen voeren. Met onze specialisten hebben we in een contract vastgelegd dat zij vertrouwelijk omgaan met de gegevens die zij van ons krijgen. Verder verstrekken we persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Aan andere derden worden je gegevens niet verstrekt.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@headson-advies.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden opgeslagen in een CRM-systeem waar headson een verwerkersovereenkomst voor heeft verkregen. Overige documenten worden opgeslagen in de Cloud. Ook met de Cloud-provider heeft headson een verwerkersovereenkomst. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook het mailverkeer valt onder dit SSL Certificaat.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door headson verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@headson-advies.nl.

Verklaring

Dit is het Privacy Statement van eenmanszaak headson, statutair gevestigd te Leiden (Kanaalpark 140, 2321 JV), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 73450308.

E-mailadres: info@headson-advies.nl

Wijziging van Privacy Statement

Headson behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

September 2019