4D-model

Hoe verbeter je als ondernemer of directeur op duurzame wijze de performance van jouw organisatie? Vertrouw op headson voor ruime expertise en een aanpak volgens het beproefde 4D-model. De 4 D’s staan voor Doorgronden, Duiden, Doen en Doorpakken. Het zijn de fases in een gedegen én praktische aanpak voor verbetertrajecten op maat.

1. Doorgronden

In deze fase analyseren we de dagelijkse praktijk. Wat gaat er goed en welke zaken hebben aandacht nodig om de gewenste doelen te realiseren? Om het gevaar van bedrijfsblindheid te voorkomen is het belangrijk om ook medewerkers hun visie op de werkelijkheid te laten geven. Wat willen zij bereiken en wat hebben ze nodig om hun werk beter te doen? Dit soort vragen bespreek ik tijdens belevingsinterviews.

Betrokkenheid van medewerkers is ook essentieel om draagvlak en vertrouwen te creëren als het om concrete veranderingen gaat. Lees hier meer over bij verandermanagement.

Wil je ook aan de slag om verbeterkansen voor jouw organisatie in kaart te brengen maar heb je jouw hulpvraag nog niet helder? Het invullen van het Grow5-tool is een mooie (en kosteloze) eerste stap. Kijk voor overige producten en diensten op mijn pagina Diensten.

2. Duiden

Alle informatie die ik verzamel verwerk ik in een praktisch en handzaam werkdocument. Hierin lees je wat er nodig is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen en welke aanpak hierbij past. Het geeft inzicht in de effectiviteit van processen en structuren in de context van de doelen die je wilt bereiken en in het bestaande gedrag van werknemers. Het document bespreek ik met jou als directeur en het is de basis voor het presenteren van de plannen aan het team. Omdat medewerkers bij het proces betrokken zijn herkennen ze hun visie op het reilen en zeilen binnen de organisatie. De presentatie is een mooie gelegenheid om opnieuw input te vragen en om de perceptie van directie en werknemers verder op elkaar af te stemmen. In deze fase faciliteer ik vooral en neem ik deel aan het gesprek als dit wenselijk is voor het proces.

3. Doen

Wat is de logische eerste stap in het veranderproces? Kortom, wat gaan we doen? Om een sterke organisatie te bouwen heb je allereerst een organisatiestructuur nodig die ondersteunend is aan de doelen die je wilt bereiken. Zijn structuren en processen op orde? Dan werken we aan zaken als aansturing, samenwerking en communicatie. Mogelijk is er sprake van een mix van harde en zachte factoren die aandacht nodig heeft of is het wenselijk om de bedrijfscultuur onder de loep te nemen. Omdat we eerst grondig onderzocht hebben waar het wringt en waarom hebben we een stevige basis om aan de slag te gaan en om (in de juiste volgorde) weloverwogen keuzes te maken.

4. Doorpakken

Werk je met mij samen in een verandertraject? Dan maken we elk halfjaar de balans op. Zitten we op de goede weg of moeten we zaken aanpassen? Wat wordt de volgende actie? Omdat we stap voor stap veranderingen in gang zetten is bijsturen niet ingewikkeld. Ook als de belangrijkste stappen gezet zijn houden we contact als je dit wilt. Periodieke mentorgesprekken bijvoorbeeld zijn heel effectief om een scherpe blik te houden op het reilen en zeilen binnen jouw organisatie en jouw rol als leider.

Onze samenwerking

Als organisatiespecialist ben ik vooral uitkomstgericht. In mijn aanpak besteed ik veel aandacht aan de analyse van vraagstukken maar altijd in de context van de ‘stip aan de horizon’. Wat je met jouw organisatie wilt bereiken staat centraal. Omdat ik werknemers actief bij het veranderproces betrek ben ik snel een vertrouwd gezicht binnen de organisatie.     

Door mijn kennis en ervaring heb ik veel te bieden maar als ondernemer of directeur blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Hier maken we vooraf duidelijke afspraken over. Zie mij vooral als mentor die tijdens een verandertraject het overzicht bewaakt en jou begeleidt bij het maken van keuzes. Ik help je om scherp te blijven en als het nodig is hou ik je een spiegel voor om inzicht te krijgen in het mogelijke effect van jouw keuzes.

Omdat ik zelf ook ondernemer ben begrijp ik hoe hectisch de dagelijks praktijk kan zijn. Daarom pas ik me zoveel mogelijk aan jouw planning aan en houden we ook tussen de afspraken door contact via e-mail en telefoon. Het spreekt voor zich dat alles wat we bespreken vertrouwelijk is en blijft.   

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wil je meer weten over mijn aanpak en de mogelijkheden voor samenwerking? Wil je zelf aan de slag met verbeterkansen of groei in jouw organisatie? Neem dan contact met mij op om een afspraak te maken.

Meer grip op jouw organisatie?

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse headline en ontvang gratis het e-book ‘5 tips voor meer grip op organisatie-performance’.