Stress en veerkracht

Stress, een serieus probleem

We ontkomen er niet aan in deze tijd: stress en werkdruk. 14% van de Nederlanders heeft te maken met burn-outverschijnselen en een derde van al het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Arbonet publiceerde cijfers waaruit blijkt dat het stressgerelateerd verzuim in 2014 acht keer zo hoog was als in 2009 en geschat wordt dat we jaarlijks 1,8 miljard euro kwijt zijn aan burn-outgerelateerd arbeidsverzuim. Oud-minister Asscher van het Ministerie van SZW startte daarop de campagne ‘Check je werkstress’ om het onderwerp (hoger) op de agenda te krijgen binnen bedrijven.

Ik zie de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting als één van de grote uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Om te voorkomen dat mensen ziek worden van de werkdruk. Om te zorgen dat mensen gezond en met plezier door kunnen blijven werken.
Lodewijk Asscher

Oud-Minister, Ministerie van SZW

Bespreekbaar maken levert geld op

Toch blijken stress en werkdruk nog vaak taboe te zijn binnen bedrijven. Terwijl juist het bespreekbaar maken en aanpakken ervan zoveel meer oplevert. Volgens het World Economic Forum zijn vitale werknemers 18 procent productiever en verzuimen ze 27 procent minder dan ongezonde collega’s. Ook is bekend dat een medewerker met een burn-out gemiddeld 189 dagen afwezig is en dat een dag afwezigheid gemiddeld €250,- kost. Wanneer je deze rekensom maakt voor je eigen onderneming, zal al snel blijken dat investeren in preventie loont.

Een manier om dit te doen, is je medewerkers de workshop ‘De stress de baas… met veerkracht’ aan te bieden.

Deze workshop is speciaal ontwikkeld om op een positieve manier met medewerkers in gesprek te raken over stress en werkdruk, hen bewust te maken van wat het met je doet en wat je als team en als individuele medewerker kunt doen om je stress de baas te blijven.

Uit de werkklimaatanalyse binnen ons bedrijf kwam stress als aandachtspunt naar voren. De diversiteit in de beleving van dit probleem is echter groot en persoonlijk. Om als afdeling het onderwerp goed op te kunnen pakken, spraken we met Sterk in uw Werk af dat zij een workshop zouden verzorgen die gericht was op bewustwording rond stress en inzicht in hoe je je persoonlijke veerkracht kunt vergroten.

headson is er met de workshop in geslaagd om binnen onze afdeling een goede start te maken met de aanpak van stress. De workshop werd in het Engels gegeven en is goed ontvangen door ons interculturele team van technisch hoogopgeleide mensen.

Enkele collega’s kregen daarnaast de mogelijkheid om door middel van vervolggesprekken met headson betere handvatten te krijgen om hun stress de baas te blijven.

Eric van Genuchten MSc

Project manager Industrial Solutions Development, SKF

Inhoud workshop

Tijdens de workshop gaan wij in op wat stress nu precies is, waarom het belangrijk is om niet te streven naar stress-vrij leven, hoe het een vriend kan zijn in plaats van een vijand en wanneer de alarmbellen wél af moeten gaan. Daarnaast krijgen je medewerkers met behulp van een speciaal ontwikkelde scan inzicht in hun eigen veerkracht en hoe zij deze kunnen vergroten om hun stress de baas te worden en te blijven. De scan is een self-assessment tool waarmee de deelnemers zicht krijgen op wat de sterke en zwakke plekken in hun persoonlijke veerkracht zijn en hoe zij deze kunnen inzetten of versterken om hun veerkracht te vergroten. Deze scan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, uitvoerig getest en zeer gemakkelijk in gebruik.

Leerresultaat

  • De deelnemers kennen het begrippenkader rond stress en werkdruk;
  • de deelnemers hebben concrete tips gekregen hoe zij hun stress de baas kunnen worden en blijven;
  • de deelnemers hebben een scan ingevuld waarmee zij inzicht hebben gekregen in de rol van zeven belangrijke veerkracht-factoren in hun persoonlijke situatie;
  • de deelnemers hebben een aanzet gemaakt voor een persoonlijk plan van aanpak om hun eigen veerkracht te vergroten.

Interesse?

Neem dan contact met me op.

Meer grip op jouw organisatie?

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse headline en ontvang gratis het e-book ‘5 tips voor meer grip op organisatie-performance’.