DISC – snel, grondig, praktisch en breed toepasbaar

Eén van de instrumenten die wij graag gebruiken tijdens onze trainingen en bij het begeleiden van teams en/of individuele medewerkers, is DISC.

Wat is het?
Succesvolle ondernemers en hun medewerkers kennen hun eigen sterkten en mogelijkheden. Zij passen hun gedrag aan de situatie aan, kennen hun toegevoegde waarde in een team, zoeken ondersteuning waar dat nodig is en zijn in staat moeilijke situaties of conflicten het hoofd te bieden. DISC helpt hen hier op een snelle, grondige én praktische manier bij. DISC-profielen geven een dynamiek weer tussen gedrag in een bepaalde situatie en wat de persoon in kwestie in die situatie wenselijk vindt. Daarbij geeft het handvatten om dit gedrag aan te passen en om effectiever te worden in het nemen van besluiten, het omgaan met taken en de omgang en communicatie met anderen.

Wat meet het?
Het DISC-model beschrijft hoe mensen hun omgeving waarnemen en hoe zij daarop reageren. Dit levert vier basis gedragsstijlen op.

 

Twintig profielen
Bij veel mensen wordt het gedrag gekenmerkt door een combinatie van de letters D, I, S en C. In totaal kent het instrument twintig profielen, en binnen deze profielen geven de online rapportages ook nog talloze variaties en nuances. Wij maken heel graag gebruik van het online DISC gedragsprofiel. Dit profiel geeft de dynamiek tussen omgeving, gedrag en persoonlijke drijfveren van de invuller treffend weer. Twee lijsten met 24 woordparen waaruit steeds het meest of minst passende woord gekozen wordt, resulteren in een gevalideerd profielpatroon van de betreffende persoon. Daarin beschrijven 13 aspecten de effectiviteit van die persoon in de werksituatie: onder meer motivatie, werkwijze, mogelijke beperkingen, conflicthantering, teamrol en voorkeurstaken en -functies.

Waarom kiezen voor dit instrument?
DISC is geen persoonlijkheidstypologie, maar een dynamisch gedragsprofiel. Het focust op gedrag en fungeert als zeer stevig fundament om te komen tot effectiever gedrag. Het geeft bovendien niet alleen inzicht in sterkten en knelpunten, maar biedt ook concrete handvatten ter verbetering. Je krijgt helder zicht op je eigen gedrags- en communicatiestijl en die van de mensen om je heen. Je leert beter afstemmen op anderen en bereikt meer resultaat in kortere tijd. Ben je leidinggevende, dan helpt DISC je om je teamleden en/of medewerkers optimaal in te zetten en conflicten te voorkomen. Dit scheelt je geld, energie en productiviteit.

Nieuwste generatie, wetenschappelijk gevalideerd
DISC wordt in diverse -verouderde- uitvoeringen aangeboden. Wij werken met de nieuwste generatie, die wetenschappelijk is gevalideerd. De resultaten voor de betrouwbaarheid zijn ongekend hoog (onderzoeksrapport is op aanvraag beschikbaar). De DISC-profielen zijn beschikbaar in ruim 30 talen. Elke medewerker vult de DISC in zijn of haar eigen moedertaal in. Dit voorkomt misinterpretaties. De rapportages zijn beschikbaar in 13 talen. De prijs/kwaliteitverhouding is ongeëvenaard.

Toepassingen
De DISC-profielen leggen een krachtige basis voor praktische teamtrainingen die leiden tot direct toepasbare actie. Maar niet alleen daarvoor. Ze zijn ook inzetbaar op het gebied van managementontwikkeling, personeelsontwikkeling, conflictmanagement, coaching, timemanagement, outplacement, werving & selectie en verzuimpreventie. Hiervoor zijn diverse profielen beschikbaar, waaronder het gedragsprofiel (teamtrainingen), het persoonlijkheidsprofiel (coaching op persoonlijke effectiviteit), het functieprofiel (om persoon en functie optimaal te matchen in DISC-termen) en het leiderschapsprofiel (coaching op persoonlijke effectiviteit van leidinggevenden).

Neem contact met mij op om de mogelijkheden voor jouw team of individuele medewerker(s) te bespreken.

 

Meer grip op jouw organisatie?

Schrijf je in voor onze tweewekelijkse headline en ontvang gratis het e-book ‘5 tips voor meer grip op organisatie-performance’.